Kontaktperson för tidskriften

E-postadress

Linköpings universitet

581 83 Linköping

Sweden

Huvudkontakt

Marcus Samuelsson
E-post: marcus.samuelsson@liu.se

Teknisk kontaktperson

Patrick Moreau-Raquin
Telefon: 013-28 26 29
E-post: patrick.moreau-raquin@liu.se