Sandin, D. (2014). Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel. Venue, 3(5), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1439