Lago, L., & Simonsson, M. (2015). Stöd eller styrning – En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen. Venue, 4(2), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.15410