Klinge, L. (2017). Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens. Venue, 6(1), 1–4. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1762