Alm, F., & Unosson, M. (2020). Bedömning av yngre elevers muntliga berättande: Svårigheter, möjligheter och tillvägagångssätt. Venue, 9(1). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1813