Sandin, D. (2014) ”Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel”, Venue, 3(1), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1439.