Simonsson, M., Elvstrand, H. och Hellberg, K. (2015) ”Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten”, Venue, 4(1), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1541.