Närvänen, A. L. och Elvstrand, H. (2015) ”Aktionsforskning på fritidshem – villkor och möjligheter”, Venue, 4(1), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1547.