Lago, L. och Simonsson, M. (2015) ”Stöd eller styrning – En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen”, Venue, 4(2), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15410.