Klinge, L. (2017) ”Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens”, Venue, 6(1), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1762.