Alm, F. och Unosson, M. (2020) ”Bedömning av yngre elevers muntliga berättande: Svårigheter, möjligheter och tillvägagångssätt”, Venue, 9(1). doi: 10.3384/venue.2001-788X.1813.