Lago, L. och Bötrius, C. (2021) ”Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem”, Venue, 10(1). doi: 10.3384/venue.2001-788X.3288.