1.
Samuelsson M, Samuelsson J, Kåreklint L. Berättelser om goda lärare förs vidare . Venue [Internet]. 31 oktober 2013 [citerad 07 december 2022];2(1):1-7. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1497