1.
Närvänen AL, Elvstrand H. Aktionsforskning på fritidshem – villkor och möjligheter. Venue [Internet]. 17 mars 2015 [citerad 28 september 2022];4(1):1-5. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1571