1.
Lago L, Simonsson M. Stöd eller styrning – En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen. Venue [Internet]. 13 april 2015 [citerad 28 september 2022];4(2):1-6. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1578