1.
Engvall M. Lärarens metodval – avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla. Venue [Internet]. 25 april 2016 [citerad 07 oktober 2022];5(1):1-5. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1606