1.
Elvstrand H, Eneland C, Karlsson M, Sjöö C. Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet. Venue [Internet]. 13 oktober 2016 [citerad 28 september 2023];(11):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1613