1.
Elvstrand H, Eneland C, Karlsson M, Sjöö C. Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet. Venue [Internet]. 13 oktober 2016 [citerad 28 september 2022];5(2):1-5. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1613