1.
Skanetofth A, Stenliden L. Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens . Venue [Internet]. 19 januari 2017 [citerad 28 september 2022];6(1):1-6. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1623