1.
Klinge L. Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens. Venue [Internet]. 12 februari 2017 [citerad 28 september 2022];6(1):1-4. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1624