1.
Klinge L. Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens. Venue [Internet]. 12 februari 2017 [citerad 28 september 2023];(12):1-4. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1624