1.
Markström A-M, Münger A-C. Fokusgruppssamtal om svåra frågor. Venue [Internet]. 11 maj 2017 [citerad 07 oktober 2022];6(1):1-4. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1626