1.
Vladavic A, Simonsson M, Marie Markström A-M. Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal. Venue [Internet]. 19 juni 2017 [citerad 28 september 2022];6(1):1-5. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1628