1.
Lago L, Elvstrand H, Ekeroth-Mahrs M, Gustafsson C, Hermansson L, Pettersson A, Svärd E, Vermaat E, Östling V. Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt . Venue [Internet]. 27 februari 2018 [citerad 28 september 2022];7(1):1-5. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1634