1.
Lago L, Elvstrand H. ”Där är vi inblandade allihop”: Samverkan mellan lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Venue [Internet]. 22 november 2019 [citerad 28 september 2022];8(2). Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/1644