1.
Lago L, Bötrius C. Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem. Venue [Internet]. 24 mars 2021 [citerad 07 oktober 2022];10(1). Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/Venue/article/view/3288