1.
Ekström Lind L, Martín Bylund A, Stenliden L. Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik. ATENA [Internet]. 18 november 2020 [citerad 16 augusti 2022];3(2). Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/atena/article/view/3345