SVEA-metoden, ett framgångsrikt tematiskt lärande med en klar helhetssyn

  • Bia Dahl

Abstract

Elever måste kunna hantera en verklighet i snabb förändring med rask teknikutveckling. Skolan bör förbereda dem på en globaliserad värld. Det gäller att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärandet. Men det saknas ofta en helhetssyn i skolan, skriver Bia Dahl. En lösning är att tänka tematiskt, när man organiserar innehållet, planerar undervisningen och arrangerar lärandemiljön, menar hon.

Författarbiografi

Bia Dahl
Bia Dahl har arbetat 42 år i grundskolan, dels på Södra och på Råssnässkolan i Motala, samt på Matteusskolan och de senaste 25 åren på Hagaskolan i Norrköping. Under 15 år av dessa har hon fått fria tyglar att utveckla sin SVEA-metod i årskurserna 4–9.
Testbild
Publicerad
2016-12-22
Nummer
Sektion
Articles