Samuelsson, J. (2012). Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen. Venue, 1(1), 1–6. Hämtad från https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1042