Samuelsson, M. (2012). Lärares benägenhet att gripa in. Venue, 1(1), 1–6. Hämtad från https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1043