Ziehe, T. (2012). Tidstypiska menings- och handlingskriser hos ungdomar. Venue, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1213