Samuelsson, J. (2012) ”Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen”, Venue, 1(1), s. 1–6. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1042 (åtkomstdatum: 17 oktober 2021).