Samuelsson, M. (2012) ”Lärares benägenhet att gripa in”, Venue, 1(1), s. 1–6. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1043 (åtkomstdatum: 26 oktober 2021).