Holmström Wirf, L. (2013) ”Inkluderande samarbete i och utanför klassrummet”, Venue, 2(1), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1325.