1.
Samuelsson M. Lärares benägenhet att gripa in. Venue [Internet]. 02 februari 2012 [citerad 26 oktober 2021];1(1):1-6. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1043