1.
Karlsson M. De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen. Venue [Internet]. 19 november 2013 [citerad 17 oktober 2021];2(2):1-3. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1511