1.
Cochran-Smith M. Att bevara komplexiteten i läraryrket: policy, forskning och praxis. Venue [Internet]. 20 april 2015 [citerad 17 oktober 2021];4(2):1-7. Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/1579