1.
Lago L, Bötrius C. Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem. Venue [Internet]. 24 mars 2021 [citerad 16 januari 2022];10(1). Tillgänglig vid: https://journal.ep.liu.se/index.php/Venue/article/view/3288