Learning to stay in school: Selection, retention and identity processes in a Danish vocational educational training programme of basic health and care

Authors

  • Jakob Ditlev Bøje University of Southern Denmark, Denmark
  • Steen Beck University of Southern Denmark, Denmark
  • Helle Winum University of Southern Denmark, Denmark

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a5

Keywords:

Vocational education, school culture, student identities, Cultural Studies

Abstract

In Denmark, as in other countries, education is seen as the most important way to make the country competitive in a global world and to solve problems relating to the welfare state. Many efforts are made to retain students in the educational system, but at the same time the system remains selective. In this paper, we present analyses that shed light on how a double agenda of selection and retention is played out within a school of studies in basic health and care and on how different groups of students respond to that. We find that the double agenda is handled in a manner where one agenda is reserved for one group of students and another for a different group of student. Our theoretical point of departure is the British tradition of Cultural Studies and particularly Paul Willis’ study on working class boys’ resistance towards school.

References

Apple, M. (2004): Between Good Sense and Bad Sense: Race, Class, and Learning fromLearning to Labor, in N. Dolby and G. Dimitriadis: Learning to labor in new times. New York: RoutledgeFalmer.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009): Uddannelse: Dobbelt så svært at få en praktikplads .http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_uddannelse-dobbelt-saa-svaert-at-faa-en-praktikplads.pdf

Argyris, C., Putman, R. & Smith, D. M. (1987). Action Science - concepts, methods and Skills for research and intervention. London: Jossey-Bass Publishers.

Arnot M. (2004): Male Working-Class Identities and Social Justice: A Reconsideration of Paul Willis’s Learning to Labor in Light of Contemporary Research, in N. Dolby and G. Dimitriadis: Learning to labor in new times. New York: RoutledgeFalmer.

Bauman, Z. (1996): Tourists and vagabonds – heroes and victims of postmodernity. Institut fu?r Ho?here Studien/Institute for Advanced Studies in Vienna, Austria.

Beck, S., Hansen, D. R. & Paulsen, M. (2013). Forskning i kultur og læring . In S. Beck & D. R. Hansen (red): Frihed og styring. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bernstein, Basil (1977): Class, Codes and Control, Volume 3: Towards a Theory of Educational Transmissions. London: Routledge & Kegan Paul.

Boltanski, Luc and Chiapello, Eve (2002): The New Spirit of Capitalism. Paper presented at the Conference of Europeanists, March 14-16, 2002, Chicago.

Bourdieu, P. (1977): Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511812507

Bøje, J. D. (2010): Differentiering og sortering i pædagoguddannelsen – et uddannelses- og professionssociologisk studie. Ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Pædagogik.

Dansk Arbejdsgiverforening (2009): Arbejdsmarkedsrapport 2009. http://www.da.dk/bilag/AMR09,Kapitel%201.pdf

Dean, M. (1999): Governmentality. Power and Rule in Modern Society. London: SAGE Publications.

Dolby, N. and Dimitriadis, G. (2004): Learning to labor in new times. New York: RoutledgeFalmer.

Dybbroe, B. (2006): Omsorg i skæringspunktet mellem arbejde og liv. Tidsskrift for arbejdsliv, 8 (1): 67-81.

Faber, S., Prieur, A., Rosenlund, L. og Skjøtt-Larsen, J. (2012): Det skjulte klassesamfund. Århus Universitetsforlag.

Greenwood, D. J. & Levin, M. (1998). Introduction to Action Research. London: Sage Publications.

Hall, S. (1996): Cultural Studies: two paradigms, in J. Storey: What is Cultural Studies? A reader. London: Arnold.

Hall, S. and Jefferson T. (2006): Resistance through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London: Routledge.

Hansen, D. R. (2014): Fra (ud)dannelsesanstalt til terapianstalt – etiske dilemmaer og konsekvenser. In D. R. Hansen, A. Qvortrup, og M. Abrahamsen: Den etiske efterspørgsel i pædagogik og uddannelse. Århus: Klim.

Hansen, H. K. (2006): Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv. Ph.d.-afhandling ved forskerskolen i livslang læring, Roskilde Universitetscenter.

Hansen, R. P (2010): Autoboys.dk: En analyse af maskulinitets- og etnicitetskonstruktioner i skolelivet på automekanikeruddannelsen. Ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Pædagogik.

Hastrup, K. (2003): Ind I verden. En grundbog i antropologisk metode. København: Hans Reitzels Forlag.

Hjort, K. (2012): Det affektive arbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Højrup, T. (1983): Det glemte folk: Livsformer og centraldirigering. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.

Jenkins, R. (1996): Social Identity. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203292990

Jensen, T. P. og Larsen B. (2011): Hvem falder fra – spiller skolen nogen rolle?, i C. H. Jørgensen: Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag.

Jørgensen, C. H. (2011): En historie om hvordan frafald blev et problem, i C. H. Jørgensen: Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag.

Korsgaard, O. (2002): Kundskabskapløbet. Uddannelse i videnssamfundet. København: Gyldendal.

Koudahl, P. (2004): Den gode erhvervsuddannelse?. Ph.d.-afhandling ved forskerskolen i livslang læring, Roskilde Universitetscenter.

Koudahl, P. (2011): Erhvervsskolelærernes dilemma, i C. H. Jørgensen: Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag.

Kristensen, J. E. and Larsen, S. N. (2008): Økonomiens metamorfoser og kapitalismens hamskifte – om vidensøkonomi og kognitiv kapitalisme. Kritik nr. 190: 52-61.

Larsen, J., Ploug, L. and Koudahl, P. (2003): Ungdannelse til ungdommen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 2.

Liveng, A. (2007): Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring. Ph.d.-afhandling ved forskerskolen i livslang læring, Roskilde Universitetscenter.

Mac an Ghaill, M. (1988): Young, gifted and black. Student-teacher relations in the schooling of black youth. Open Universsity Press.

Nielsen, K.Aa. (2004): Aktionsforskningens videnskabsteori, i L. Fuglsang & P. B. Olsen: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Nielsen, S. B. and Weber, K. (1997): Jagten på den mandlige omsorgskompetence. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter.

Nielsen, S. B. (2011): Nordiske mænd til omsorgsarbejde. En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen. Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO), Roskilde Universitet.

Nørby, J. (2012): Unge er tættere på 95 %-målsætningen end nogensinde. Folkeskolen.dk

Razack, S. (1998): Looking White People in the Eye. Gender, Race, and Culture in Courtrooms and Classrooms. University of Toronto Press.

Regeringen (2011): Et Danmark, der står sammen. Regeringsgrundlag. http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf

Skeggs, B. (2002): Formations of Class and Gender. London: SAGE Publications.

Standing, G. (2011): The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.

Statsrevisorerne (2012): Beretning nr. 10. Beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne. http://www.ft.dk/statsrevisor/20111/beretning/SB10/bilag/1/1092135.PDF

Tanggard, L. (2011): En skoles håndtering af frafaldsproblematikken, i C. H. Jørgensen: Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag.

Thompson, E.P. (1980/1963). The Making of the English Working Class. Harmondsworth: Penguin.

Trondman, M. (1998). Kultursociologi i praktikken. Studentforlag: Lund.

Trondman, M., Lund, A. and Lund S. (2011): Socio-symbolic homologies: Exploring Paul Willis' theory of cultural forms. European Journal of Cultural Studies, 14(5): 573–592. DOI: 10.1177/1367549411412205

Weis, L. (2004): Revisiting a 1980s Moment of Critique: Class, Gender and the New Economy”, in N. Dolby and G. Dimitriadis: Learning to labor in new times. New York: RoutledgeFalmer.

Willig, R. (2008): Afmontering af kritikken. Dansk Sociologi, 19 (4): 73-81.

Willis, P. (1977): Learning to labour. How working class kids get working class jobs. New York: Columbia University Press.

Willis, P. (1978): Profane Culture. London: Routledge and Kegan Paul.

Willis, P. and Trondman, M. (2000): Manifesto for Ethnography. Ethnography, 1 (1): 5-16. DOI: 10.1177/14661380022230679

Downloads

Published

2014-04-19

How to Cite

Bøje, J. D., Beck, S., & Winum, H. (2014). Learning to stay in school: Selection, retention and identity processes in a Danish vocational educational training programme of basic health and care. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a5

Issue

Section

Magazine articles