Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social- og sundhedsuddannelse

[Elderly care education: A scoping review of learning in Danish social and health care education]

Authors

  • Britta Møller Aalborg Universitet
  • Charlotte Wegener Aalborg Universitet
  • Anne-Birgitte Rohwedder Aalborg Universitet
  • Anja Overgaard Thomassen Aalborg Universitet
  • René Dybdal Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111291

Keywords:

social and health care education, elderly care, vocational education and training (VET), scoping review, learning

Abstract

The purpose of this article is to initiate a Nordic exchange of research-based knowledge about elderly care education. The aim is to shed light on and discuss learning issues that the Nordic countries have in common. Changing ways of understanding and performing care work throughout the Nordic region create a need for new understandings of the roles of welfare professionals and of issues of their learning. In Denmark, elderly care education is anchored in social and health care programmes within the vocational education system. Targeted research has taken place in the field since 2006, but no attempt so far has been made to create a systematic overview of the existing research. This article presents the results of a scoping review of the research in social and health care education in the Danish context. The review includes 45 publications in which themes and types of learning actor are identified. The article concludes that there are relatively few studies that take a learning perspective on social and health care education programmes. The analysis shows a predominance of studies that examine the trainee as a learner, while few study teachers and care workers as learners or focus on organisational learning.

References

Aarkrog, V. (2018a). Learning in simulation-based classes in social and health care programs. I C. Nägele & B. E. Stalder (Red.), Trends in vocational educa-tion and training research. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER) (s. 236–253). Vocational Education and Training Network (VETNET). https://doi.org/10.5281/zenodo.1319718

Aarkrog, V. (2018b). Simulation-based teaching and learning in the social and health care programs: A literature study. I L. M. Herrera, M. Teräs & P. Gougoulakis (Red.), Emergent issues in vocational education & training (s. 236–253). Premiss förlag.

Aarkrog, V. (2019). ‘The mannequin is more lifelike’: The significance of fideli-ty for students’ learning in simulation-based training in the social-and healthcare programmes. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 1–18. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.19921

Aarkrog, V. & Puge, K. (2019).”Man skal holde sig læringsmålene for øje”: Resulta-ter fra forskningsprojekt i relation til et regionalt udviklingsprojekt om simulation på fem midtjyske SOSU-skoler. DPU, Aarhus Universitet.

Anvik, C. H., Vedeler, J. S., Wegener, C., Slettebø, Å. & Ødegård, A. (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Work-place Learning, 32(2), 122–134. https://doi.org/10.1108/JWL-09-2019-0112

Arksey, H. & O’Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Bøje, J. D., Beck, S. & Winum, H. (2014). Learning to stay in school: Selection, retention and identity processes in a Danish vocational educational training programme of basic health and care. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a5

Bøje, J. D., Winum, H., Beck, S. & West, D. (2015). Teori og praksis på SOSU-uddannelserne: Et aktionsforskningsprojekt på SOSU Fyn. Forlaget UP, Unge Pædagoger.

Bøje, J. D. & Winum, H. (2020). Praksisnær udvikling af praksisnær undervisning. EMU danmarks læringsportal. https://emu.dk/eud/paedagogik-og-didaktik/praksisbaseret-og-anvendelsesorienteret-undervisning/praksisnaer?b=

Borchmann, T. (2013). Unge på kanten: Et kompetence-og praksisudviklende aktions-forskningsprojekt. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

Brandt, L. I. (2013). Social-og sundhedshjælperuddannelsen – den rette hylde? Et ud-dannelsessociologisk og livshistorisk perspektiv på frafald og gennemførelse af en erhvervsuddannelse. [PhD-afhandling, Roskilde Universitet].

Brandt, L. I. & Larsen, K. (2016). Vanskelig opvækst: En ressource i arbejdet med det vanskelige. Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfund-svidenskab, (1–2), 81–96.

Dahl, H. M. (2019). Et forandret landskab for ældreomsorg. Politica: Tidsskrift for Politisk Videnskab, 51(1), 82–101.

Danmarks Statistik. (2019). Erhvervsuddannelser i Danmark 2019. Danmarks Statistik. https://www.dst.dk/site/dst/udgivelser/getpubfile.aspx?id=32526&sid=erhvervsuddannelser%20i%20danmark%202019

Davis, K., Drey, N. & Gould, D. (2009). What are scoping studies? A review of the nursing literature. International Journal of Nursing Studies, 46(10), 1386–1400. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.02.010

Duch, H. S. (2018). Training for a profession: Transition from course to work-place. Professions and Professionalism, 8(3), 1–17. https://doi.org/10.7577/pp.2021

Duch, H. S. (2019). Professionelle læringsfællesskaber på SOSU: En forskningsrapport fra et aktionsforskningsforløb på en social-og sundhedsskole efteråret 2018 og foråret 2019. VIA University College.

Duch, H. S. & Larsen, J. (2015). Skole-og læringsmiljø på social-og sundheds-skoler. I J. Larsen (Red.), Nye vinkler på erhvervspædagogik (s. 7–17). Systime.

Duch, H. & Andreasen, K. E. (2015). Reforming vocational didactics by imple-menting a new VET teacher education in Denmark: Tensions and challenges reflected in interviews with vocational college teachers. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 2(3), 195–213. https://doi.org/10.13152/IJRVET.2.3.5

Elbrønd, M. (2008). Refleksion i praksis. RUML, Institut for Filosofi og Idéhisto-rie, Aarhus Universitet.

Hansen, H. K. (2006). Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv. [PhD-afhandling, Roskilde Universitet].

Hansen, H. K. (2007). Sprogliggørelse af livserfaringer, følelser og solidaritet i professionel omsorg. Gerontologi, 23(3), 8–11.

Hansen, H. K. (2008). Neglected opportunities for personal development: Care work in a perspective of lifelong learning. I S. Wrede, L. Henriksson, H. Høst, S. Johansson & B. Dybbroe (Red.), Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care (s. 73–93). Studentlitteratur.

Hansen, H. K. & Rasmussen, E. M. (2018). Med hjerne og hjerte: Aktionsforskning, læring og praksisudvikling. Frydenlund.

Kamp, A. & Hvid, H. (2012). Elderly care in transition: Management, meaning and identity at work. A Scandinavian perspective. Copenhagen Business School Press DK.

Jensen, A. W. (2011). Frafaldsbekæmpelse på sosu: Mikroniveauets betydning. I C. H. Jørgensen (Red.), Frafald i erhvervsuddannelserne (s. 33–48). Roskilde Universitetsforlag.

Jensen, A. W. (2012). Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet. [PhD-afhandling, Roskilde Universitet, Forskerskolen i livslang Læring].

Jensen, A. W. (2013). Sosu-elever på vej mod en faglig identitet. Gerontologi, 29(2), 26–29.

Larsen, L. (2004). Det bedste af det vi kan. 1. delrapport: Fastholdelse af elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Vejle Amt og Randers. Roskilde Universitet.

Larsen, L. (2005). Det bedste af det vi kan. 2. delrapport: Fastholdelse af elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Vejle Amt og Randers. Roskilde Universitet.

Larsen, L. (2006). Det bedste af det vi kan. 3. delrapport: Fastholdelse af elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Vejle Amt og Randers. Roskilde Universitet.

Lehn-Christiansen, S. (2011). I sundhedens tjeneste: Om praktiseringer af sundheds-fremme i social-og sundhedshjælperuddannelsen. [PhD-afhandling, Roskilde Universitet].

Lehn-Christiansen, S. (2013a). Pæne piger: Ordentlighed som ideal i uddannel-sen af sosu-hjælpere. Gerontologi, 29(2), 4–9.

Lehn-Christiansen, S. (2013b). Sundhedsfremmende sosu’er: Uddannelse mellem ansvarliggørelse og umyndiggørelse. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1, 40–48.

Lippke, L. & Wegener, C. (2014). Everyday innovation: Pushing boundaries while maintaining stability. Journal of Workplace Learning, 26(6–7), 376–391. https://doi.org/10.1108/JWL-10-2013-0086

Liveng, A. (2006). Social- og sundhedshjælperelevers omsorgsorientering og hjælperarbejdets modsætningsfyldte krav. Tidsskrift for Arbejdsliv, 8(1), 32–48.

Liveng, A. (2007). Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring: Social- og Sund-hedshjælperelevers orienteringer mod omsorgsarbejdet og deres møde med arbejdets læringsrum. [PhD-afhandling, Roskilde Universitet].

Liveng, A. & Hansen, H. K. (2007, 26. september). Udvikling og læring på ar-bejdspladsen: Om at forbygge skandaler gennem faglig udvikling i omsorgssektoren. [Paperpræsentation] Flere hænder? Velfærd, kvalitet og rekrutteringskrise i omsorgen. Roskilde Universitetscenter.

Mahler, M., Clancy, A., Johannessen, A., Lind, J., Liveng, A., Sarvimäki, A. & Simonsen, N. (2020). Nordiske sundhedsfremmende perspektiver på ældre menneskers deltagelse og tryghed. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 16(1), 1–19. https://doi.org/10.7557/14.5176

Moldenhawer, B. (2007). Vi skal sikre at de er inden for stien: En analyse af uddannelsespolitisk tænkning og projektarbejdets styringspraksisser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, (4), 18–28.

Møller, B. (in press). Do you have a moment? “Talks-to-go” as practices for workplace learning. I B. Elkjær, M. M. Lotz & N. C. M. Nickelsen (Red.), Current practices in workplace and organizational learning: Revisiting the classics and advancing knowledge. Springer. Lifelong Learning Book Series: Rethink-ing lifelong learning for the 21st century.

Møller, B. (under udarbejdelse). Tvivl som trigger for læring: Et pragmatisk bidrag til en arbejdspædagogik for læring i arbejdet. [PhD-afhandling, Aalborg Univer-sitet, Institut for Kommunikation og Psykologi].

Rohwedder, A. N. (under udarbejdelse). Pædagogisk ledelse – Hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af ”observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole. [PhD-afhandling, Aalborg Universitet, Insti-tut for Kultur og Læring].

Rohwedder, A. N. & Engsig, D. G. (2020). Fra individuel læring og simpel problemløsning til professionel læring i lærerkollektivet. Forskning & Forandring, 3(1), 89–111. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2153

Rumrill, P., Fitzgerald, S. & Merchant, W. (2010). Using scoping literature re-views as a means of understanding and interpreting existing literature. Work, 35(3), 399–404. https://doi.org/10.3233/WOR-2010-0998

Snoeren, M., Volbeda, P., Niessen, T. J. H. & Abma, T. A. (2016). Dutch care in-novation units in elderly care: A qualitative study into students’ perspec-tives and workplace conditions for learning. Nurse Education in Practice, 17, 174–181. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2015.11.005

Wegener, C. (2012a). ”Jeg kan godt sige ”innovativ”– jeg siger det tit”: Be-grænser innovationsdiskursen innovation i praksis? Dansk Sociologi, 23(4), 29–50. https://doi.org/10.22439/dansoc.v23i4.4187

Wegener, C. (2012b). Public sector innovation: Value creation or value loss? Lifelong Learning in Europe, (4).

Wegener, C. (2013). Innovation – inside out: Change and stability in social and health care education. [PhD-afhandling, Aalborg Universitet, Institut for Kommuni-kation og Psykologi].

Wegener, C. (2014a). ‘Would you like a cup of coffee?’ Using the researcher’s insider and outsider positions as a sensitising concept. Ethnography and Education, 9(2), 153–166. https://doi.org/10.1080/17457823.2013.841082

Wegener, C. (2014b). ”Før var jeg bare Diana, 20 år” – Om distribueret klasse-rumsledelse og danmarksmesterskaberne i skills. I J. Ager Hansen (Red.), Hvis klasseledelse er svaret (s. 45–57). PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag.

Wegener, C. (2014c). A situated approach to VET students’ reflection processes across boundaries. Journal of Education and Work, 27(4), 454–473. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.758358

Wegener, C. (2015). Et innovationsbegreb på den offentlige sektors præmisser. I O. J. Andersen, L. Gårseth-Nesbakk & T. Bondas (Red.), Innovasjon i offentlig tjenesteyting (s. 64–83). Fagbokforlaget.

Wegener, C. & Lippke, L. (2018). Hverdagsinnovation: Kompetenceudvikling ind i boksen. I C. Wegener & B. Lausch (Red.), Tæt på kompetenceudvikling (s. 89–98). Munksgaard.

Wegener, C. & Lynggaard-Jensen, L. (2018). Drivkraftmodellen: Hverdagen som læremester. I L. Kongsgaard & M. H. Rod (Red.), Bedre begrundet praksis (s. 181–199). Samfundslitteratur.

Wegener, C. & Tanggaard, L. (2012). Innovation som håndværk eller hånd-greb. I M. Bendixen & N. C. Nickelsen (Red.), Innovationspsykologi (s. 37–72). Dansk Psykologisk Forlag.

Wegener, C. & Tanggaard, L. (2013). The concept of innovation as perceived by public sector frontline staff: Outline of a tripartite empirical model of inno-vation. Studies in Continuing Education, 35(1), 82–101. https://doi.org/10.1080/0158037X.2012.707123

Downloads

Published

2021-08-25

How to Cite

Møller, B., Wegener, C., Rohwedder, A.-B., Thomassen, A. O., & Dybdal, R. (2021). Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social- og sundhedsuddannelse: [Elderly care education: A scoping review of learning in Danish social and health care education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(2), 91–116. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111291

Issue

Section

Peer-reviewed research articles