Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Riktlinjer för författare

Vem kan skriva i Venue?

Alla som är verksamma inom förskole-, skol- och utbildningsområdet. Du kan vara förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, lärare, förskolechef, rektor, områdeschef, förvaltningschef, utvecklingsledare, politiker, forskare, studerande m.m. Det viktiga är att du känner att du har något att säga om förskola, skola eller utbildning.

Vad kan man skriva om?

Vi utgår från att skolans utbildning nu ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är fritt att skriva om vad du vill inom förskola, skola och utbildning. Du kan skriva om den dagliga pedagogiska verksamheten, ett projekt som ni bedriver, en strategi eller vision som ni har, en undersökning du gjort eller teori som kan öka vår förståelse om förskolan eller skolan. Venue är en möjlighet att beskriva ett forskningsresultat på ett mer populärvetenskapligt sätt och en möjlighet att synliggöra den erfarenhet som den dagliga pedagogiska verksamheten vilar på och därmed bidra till att bygga en beprövad erfarenhet.

Vad kan man inte skriva om?

I princip kan man skriva om det mesta som rör förskola, skola eller utbildning.

Hur går man tillväga om man vill skriva i Venue?

Det finns en mall som du kan ladda ner och använda som stöd i ditt skrivande. När du har en färdig artikel så skickar du den till venue@liu.se

Vad bör man tänka på när man skriver en artikel till Venue?

Det finns flera saker som man kan tänka på. Vi har listat några av dem nedan:

  • Tänk på att det är en kortare text 8 000-10 000 tecken eller ungefär 3-5 sidor. Därför är det viktigt att du avgränsar det du vill skriva om.
  • Låt texten ”vila” ett tag och läs sedan igenom den. Det kan vara bra för då ser man ofta saker som är lite oklara.
  • Be någon eller några läsa din text innan du skickar in.
  • Använd inte barns eller elevers riktiga namn i artikeln. Om du vill använda bilder på barn och elever måste du ha vårdnadshavares godkännande. Fyll i blanketten och skicka in till Venue.
  • Läs Tio skrivtips av Anika Agebjörn för mer tips.

Texten ska följa gällande lagstiftning och andra etiska regler:

Vad gör Venues redaktion?

Redaktionen ger visst stöd gällande språklig granskning och redigering.

Varje text läses av två i redaktionen.

Författaren skickar in texten, porträtt och en kort personbeskrivning. Redaktionen lägger upp de länkar som finns i högerspalten. Som författare har du möjlighet att komma med förslag på länkar du tycker är relevanta för artikeln.

Ansvar

Venue har inget utgivningsbevis och det finns ingen utgivare som ansvarar för innehållet utan det är skribenten(-erna) som ansvarar för sina texter.

Vidare har inte Venue samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som radio, tv och tidningar. Det innebär bland annat att det inte finns något meddelarskydd, att personuppgiftslagen gäller med mera.

Integritetspolicy

Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linköpings universitet.

Tidskriftens redaktion använder insamlad data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register.