Venue har tillsammans med Bildningsförbundet Östergötland genomfört en skrivarcirkel för folkbildare. Resultatet blev sju artiklar om folkbildning. I dessa artiklar ger verksamma på studieförbund och folkhögskolor i regionen och tre artiklar av forskare från Linköpings universitet olika inblickar i frågor som folkbildning står inför idag, år 2013.

Tanken är att skildra ett möte, där berättelser om folkbildningens vardag flätas samman med bilder från forskningens vardag. Lagda tillsammans blir de mer än enskilda artiklar för sig. Som när flera fibrer tvinnas samman och skapar en tråd.

Vi tänker på dessa artiklar i form av en "kunskapstråd" om folkbildning – som påminner om hur utmaningar och engagemang, på olika arenor, ständigt går om lott.

Av Forskare

Folkhögskollärare som folkbildare

Per Andersson

1-5 |

Från fältet

1001 Inventions – en historisk aha-upplevelse

Sofia Zouagui

1-4 |

Deltagandets villkor

Ulf Olsson

1-4 |

Ett meningsfyllt styrelsearbete

Lars Sjöstrand

1-4 |

Folkbildningen behöver ett ansikte

Sara Bokvist

1-4 |

De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen

Marlene Karlsson

1-3 |

Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen

Ulrika Lindahl

1-4 |