Redaktion

Maria Simonsson, redaktör. Maria är prodekan på Utbildningsvetenskap och biträdande professor på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Magnus Jansson, redaktör. Magnus är universitetsadjunkt på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Maila redaktionen 

venue@liu.se

Lektörer

  • Eva Bolander, Linköpings universitet
  • Lina Lago, Linköpings universitet
  • Joakim Samuelsson, Linköpings universitet
  • Marcus Samuelsson, Högskolan Väst
  • Göran Sparrlöf, Mjölby Gymnasium
  • Ann-Sofie Wedin, Linköpings universitet

Venue-Ambassadörer

  • Bitte Larsson, rektor, Nyhem-Strångsjo rektorsområde, Katrineholms Kommun
  • Kajsa Andersson Lundblad, Chef för forskning och utveckling på Norrköpings kommun